Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Contoh Soal PAI Kelas 10 Semester 2 Untuk SMA/SMK Kurikulum 2013 Revisi Terbaru

Contoh Soal PAI Kelas 10 Semester 2 - Soal ini merupakan kumpulan contoh soal PAI kelas 10. Soal PAI atau pendidikan agama islam untuk kelas 10 semester 2 ini terdiri dari 49 soal pilihan ganda dengan pilihan jawaban a,b,c,d, dan e dan 5 soal essay. Contoh soal PAI dapat digunakan sebagai soal ulangan harian, soal ulangan akhir sekolah (UAS), soal penilaian akhir sekolah.

Soal PAI untuk kelas 10 ini menggunakan kurikulum 2013 revisi. Kompetensi dasar yang digunakan pada soal ini sudah mengacu kurikulum 2013 revisi. Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan contoh soal PAI kelas 10 semester 2. 
 

Soal PAI Kelas 10 Semester 2

contoh soal pai kelas 10 semester 2

A. Soal Pilihan Ganda PAI Kelas 10 Semester 2

1. Potongan ayat itu memiliki hukum bacaan..... ينفقون
a. Ikhfa
b. Idzhar
c. Idgham bighunnah
d. Idgham bilaghunnah
e. Iqlab
 
2. Diantara beberapa masalah di bawah ini yang tidak bisa diperpecahkan dengan permufakatan yakni permasalahan.....
a. Aqidah 
b. Pribadi
c. Keluarga
d. Ekonomi
e. Muamalah

2. فببما رحمة من الله Kalimat yag bergaris bawah memiliki makna.....
a. Anugerah dari manusia
b. Atas Karunia dari Allah
c. Kasih sayang dari orang lain
d. Anugerah dari rekan
e. Anugerah dari pihak lain

3. فاعف عنهم Makna kalimat selain ialah.....
a. Maafkanlah mereka
b. Memohonkan maaf mereka
c. Bermusyawarahlah dengan mereka
d. Bulatkan kemauan mereka
e. Lawanlah mereka

4. "Dan dari rizki yang kami beri ke mereka", pengakuan itu adalah makna dari.....
a. وامرهم شورى بينهم           c. ومما رزقناهم                       e. ينفقون
b. واقاموا الصلوة                  d. استجابوا لربهم
 
5. ومما رزقناهم Kata yang bergaris bawah memiliki hukum bacaan.....
a. Ikhfa                     c. Ghunnah                           e. Iqlab
b. Izdhar                   d. Idghom bighunnah
 
6. Berikut ini terhitung karakter-sifat orang yang memiliki iman yang akan masuk surga, yang ditekankan dalam surat As-syura:38, terkecuali.....
a. Selalu melakukan perintah Allah SWT dan tinggalkan larangan-Nya
b. Disiplin dalam kerjakan shalat fardlu
c. Terus bermusyawarah dalam beberapa hal yang penting di permufakatankan
d. Disiplin dalam melakukan seluruh ketentuan yang ada pada warga
e. Menafkahkan beberapa rizki anugerah Allah untuk beberapa hal yang di ridhai-Nya
 
7. Perhatikan beberapa pernyataan di bawah ini :
(1) Bisa pecahkan beberapa masalah yang susah, yang tidak bisa diperpecahkan sendiri
(2) Untuk mengecek dan mempelajari pendapat-pendapat supaya memperolah panduan mengenai opini yang terbaik
(3) Bisa menampik semua musibah yang menerpa umat manusia
(4) Sanggup memberi dorongan ke warga supaya hidup rukun dan berpadu
(5) Bisa memberikan kepuasan seluruh kemauan anggota warga
Dari beberapa pernyataan itu yang terhitung fungsi permufakatan adalah.....
a. (1), (2) dan (3)                c. (1), (2) dan (5)            e. (2), (4) dan (5)
b. (2), (3) dan (4)                d. (1), (2), dan (4)
 
8. Berikut ini perilaku orang yang bertaqwa, terkecuali.....
a. Memiliki iman ke rukun iman yang enam         d. Menjalankan beribadah puasa ramadhan
b. Melatih diri dengan adab terpuji                        e. Penuhi seluruh kemauan orang yang disayangi
c. Menghindari diri dari sikap yang nista
 
9. Musyawarah akan hasilkan keputusan yang bagus dan bisa diterima oleh banyak orang bila didasari konsep.....
a. Idealisme dan Individualisme                            d. Memprioritaskan kebutuhan individu
b. Egoisme dan Individualisme                             e. Kesamaan hak dan keharusan dan ketulusan hati
c. Memprioritaskan kebutuhan keluarga
 
10. Sikap orang memiliki iman bila memperoleh rizqi dari Allah SWT semestinya.....
a. Beberapa dinafkahkan di jalan Allah                d. Dipakai sepuas-puasnya
b. Digunakan sendiri                                             e. Digunakan untuk perang
c. Dipakai untuk beli beberapa barang mewah
 
11. واقاموا الصلوة Potongan ayat itu adalah perintah ke manusia supaya.....
a. Ajak kejalan yang betul                                    d. Melakukan beribadah puasa
b. Membangun beribadah sholat                          e. Bermusyawarah dalam soal akhirat
c. Permufakatan dalam soal keduniaan

12. Malaikat ialah makhluk gaib yang dibuat oleh Allah SWT dari.....
a. Tanah                                                           c. Air                           e. Debu
b. Api                                                              d. Sinar   
 
13. Malaikat yang pekerjaannya menanyai manusia waktu ada dikubur mengenai amal tindakannya saat masih hidup di dunia .....
a. Munkar dan Nakir                   c. Roqib dan Atid                     e. Jibril dan Mikail
b. Ridwan dan Malik                   d. Isrofil dan Izrail
 
14. Berikut ini terhitung salah satunya peranan iman ke malaikat, yakni.....
a. Mengetahui jika anugerah Allah itu banyak
b. Mengetahui jika di dunia itu sesaat
c. Mengetahui jika tiap amal itu di tulis
d. Menggerakkan pada tiap muslim untuk kumpulkan harta
e. Mengetahui jika hidup yang abadi ialah di akhirat
 
15. Berikut ini terhitung beberapa ciri orang yang memiliki iman ke malaikat, terkecuali.....
a. Selalu melakukan perintah Allah SWT
b. Usaha semaksimal mungkin untuk tinggalkan tindakan haram
c. Melatih diri dengan adab terpuji dan menghindari diri dari adab nista
d. Berkemauan dan usaha supaya wafat pada kondisi khusnul khatimah
e. Mengetahui jika malaikat adalah makhluk Allah yang tinggi derajatnya
 
16. Makhluk gaib yang terus patuh melaksanakan ibadah ke Allah SWT ialah.....
a. Jin                         c. Setan                    e. Malaikat
b. Rasul                    d. Iblis
 
17. Malaikat yang dikasih pekerjaan menulis amal baik manusia ialah.....
a. Malik                    c. Mikail                  e. Munkar
b. Izrail                     d. Raqib
 
18. Manusia lebih mulia daripada malaikat sebab manusia.....
a. Memiliki bentuk paling baik                                d. Bisa membangun negara/pemerintah
b. Bisa memakai akal dan meredam udara gairah    e. Terbagi dalam arwah dan jasad
c. Ibadahnya lebih beberapa dari pada malaikat
 
19. Seseorang yang tidak yakin ada malaikat bermakna termasuk orang.....
a. Kafir                        c. Musyrik               e. Fasik
b. Mukmin                  d. Mutaqin
 
20. Tugas malaikat Atid ialah.....
a. Tiup sangkakala                                 d. Jaga neraka
b. Jaga surga                                          e. Menulis amal baik
c. Menulis amal buruk
 
21. Berikut ini terhitung di dalam ketidaksamaan di antara malaikat dengan manusia, terkecuali.....
a. Malaikat makhluk gaib sedang manusia makhluk syahadah
b. Malaikat jadi dari api sedang manusia jadi dari tanah
c. Malaikat tidak makan sedang manusia perlu makan
d. Malaikat tidak memiliki gairah sedang manusia memiliki gairah
e. Malaikat mempunyai akal pemikiran statis sedang manusia mempunyai akal yang memiliki sifat aktif
 
22. Fungsi iman ke malaikat ialah menggerakkan manusia untuk.....
a. Terus melakukan perbuatan amal kebijakan   
b. Melakukan perbuatan amal kemungkaran
c. Mempraktikkan adab mazmumah
d. Terus melakukan perbuatan yang bikin rugi seseorang
e. Melakukan perbuatan zalim

23. Kata Al-malaikatu jika dicatat dengan huruf Al-Qur'an yang betul ialah.....
a. الملا ا كة                       c. المل ا كة                     e. المل ا كة
b. الملا ئكة                        d. الملا ا ك ة
 
24. Menutup aurat sesuai ketentuan Islam yang penuhi nilai-nilai kesopanan, adab dan budi pekerti disebutkan adat.....
a. Berhias                       c. Berpakaian             e. Terima tamu
b. Bepergian                   d. Bertamu
 
25. Berdasarkan QS. Al-A'raf ayat 26, baju yang terbaik ialah baju......
a. Warna putih                        c. Cantik dipandang                             e. Taqwa
b. Tidak tembus pandang       d.Membahagiakan penggunanya
 
26. Berhias dengan menampakan kecantikan dan keelokan badan seorang wanita ke kecuali suaminya disebutkan.....
a. Tabarruj                             c. Aniaya                             e. Zina
b. Ria                                     d. Hasud
 
27. Perintah (ajakan) kenakan pakaian cantik saat masuk mushola tertera dalam Al-Qur'an, surah.....
a. Al-Ahzab ayat 59            c. Al-Anbiya ayat 41               e. An- nahl ayat 123
b. Al-A'raf ayat 31              d. Ali Imran ayat 67
 
28. Hukum mengantar tamu sampai di depan pintu atau halaman ialah.....
a. Jaiz                   c. Mubah              e. Harus
b. Makruh            d. Sunnah
 
29. الضيافة ثلاثة ايام Merujuk pada hadis itu, bertamu itu jika memang seharusnya bermalam, seharusnya sepanjang.....
a. Satu hari            c. Tiga hari                    e. Lima hari
b. Dua hari            d. Empat hari
 
30. Perasaan tidak suka menyaksikan seseorang mendapatkan nikmat dari Allah SWT dan usaha hilangkan nikmat dan kesenangan itu, disebutkan.....
a. Ria                    c. Aniaya                 e. Namimah
b. Hasud               d. Ghibah
 
31. (Al-Baqarah:229) merujuk ke ayat Al-Qur'an itu, orang yang zalim (aniaya) itu ialah orang yang.....
a. Menyalahi hukum-hukum Allah                 d. Di tidak suka seluruh makhluk Tuhan
b. Memerkosa hak asasi manusia                   e. Tindakannya datangkan musibah
c. Berlaku dan berperangai tercela
 
32. Perhatikan beberapa pernyataan berikut.....
(1) Riya terhitung syirik kecil
(2) Dosa riya tidak bisa dihapus meskipun dengan taubat yang benar-benar
(3) Riya bisa menghancurkan pahala beribadah dan amal shaleh
(4) Beberapa orang riya akan mendapatkan rugi di dunia dan akhirat
(5) Muslim / muslimah tidak boleh berkawan dengan beberapa orang yang bermental riya
Dari beberapa pernyataan itu yang terhitung ketetapan syara' mengenai riya ialah.....
a. 1, 2 dan 3                  c. 3, 4 dan 5                e. 2, 4 dan 5
b. 2, 3 dan 4                  d. 1, 3 dan 4

33. اياكم والحسد فان الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب رواه ابو داود
Hadis itu ialah larangan melakukan perbuatan.....
a. Riya                     c. Aniaya                    e. Hasud
b. Fasik                    d. Nifak

34. Orang yang mabok-mabukan terhitung salah satunya contoh aniaya (zalim) pada.....
a. Pada Allah                         c. Pada Lingkungan               e. Pada diri-sendiri
b. Pada Rasulallah                 d. Pada warga   
 
35. Bertamu adalah saran Rasulallah SAW, sebab hal tersebut bisa memperkuat.....
a. Jalinan antar murid             c. Tali Silaturahmi               e. Jalinan guru dan murid
b. Jalinan antar negara            d. internal keluarga
 
36. Memberikan beberapa harta atau kekayaannya untuk kebutuhan agama disebutkan.....
a. Infaq                      c. Zakat mal             e. Zakat fitrah
b. Sedekah                 d. Pajak
 
37. Zakat fitrah dihimpun dan akan dibagi oleh petugas zakat yang disebutkan.....
a. Mustalik                c. Ghorim                   e. Muzakki
b. Amil                      d. Muallaf
 
38. Hikmah zakat untuk orang bayar zakat ialah.....
a. Bisa menolong tetangganya                    d. Bersih jiwanya
b. Mendapatkan pujian                               e. Hatinya tenang
c. Hartanya akan di tambah
 
39. Umat Islam yang sanggup secara lahir batin diharuskan jalankan beribadah haji. Ini tertera dalam Al-Qur'an ayat.....
a. Yusuf 10                             c. Yunus 30                  e. Ali Imran 97
b. Al-Baqarah 25                   d. An Nisa 79
 
40. Ibadah haji yang ditangani sesuai persyaratan, rukun dan harus haji disebutkan.....
a. Umrah                               c. Maqom mahmudah           e. Haji mabrur
b. Umrah Khasanah              d.Haji tamatuk

41. Bentuk amalan haji yang menambahkan semangat persatuan ialah.....
a. Ihrom                           c. Thowaf                          e. Wukuf
b. Sai                               d. Tahalul
 
42. Perhatikan pengakuan di bawah ini :
1. Berlagakma Islam
2. Berpikiran sehat
3. Mempunyai Kendaraan
4. Baligh
5. Kuasa / sanggup kerjakan
Yang disebut persyaratan harus haji ialah.....
a. 1, 2, 3 dan 4                  c. 1, 2, 4 dan 5                    e. 2, 3, 4 dan 5
b. 1, 2, 3 dan 5                  d. 1, 3, 4 dan 5
 
43. Lembaga sosial keagamaan Islam yang sudah mendapatkan ijin dari kantor kementrian agama, Kabupaten/Kota, dengan pekerjaan khusus melakukan tuntunan beribadah haji baik saat ada di tanah air atau tanah suci disebutkan.....
a. BPIH                         c. KIBH                      e. TPHI
b. PPIH                         d. KBIH
 
44. Berikut ini ialah larangan-larangan untuk lelaki dan wanita yang lagi jalankan ikhram haji, terkecuali.....
a. Menggunakan harum-wangian               d. Lakukan jalinan suami istri
b. Cukur rambut                                         e. Tutup kepala
c. Menikah atau menikahkan
 
45. Pernyataan kehendak dari waqif untuk mewakafkan benda kepunyaannya disebutkan.....
a. Sighat                         c. Mauquf alaih                     e. Penyerahan
b. Qobul                         d. Ijab
 
46. Berikut yang terhitung rukun-rukun waqaf ialah.....
a. Wakaf, mauquf, wukuf, shighot                 d. Wakaf, amil, shighot, mauquf alaih
b. Wakif, mauquf, mauquf alaih, shighot       e. Mauquf, shighot, mauquf alaih, wukuf
c. Wakaf, waqif, shighot, mauquf
 
47. Berikut salah satunya faedah waqaf.....
a. Jadi populer namanya                                     d. Tingkatkan kesejahteraan fakir miskin
b. Mendapatkan predikat dermawan                   e. Menambahkan rizki yang halal
c. Mendapatkan sanjungan dari pemerintah
 
48. Kota Madinah saat sebelum Nabi Muhammad SAW pindah disebutkan.....
a. Madinah Munawaroh                  c. Yatsrib             e. Madinatu Nabiyyi
b. Madinah Mukarromah                d. Syam
 
49. Dakwah dengan mauidhoh khasanah berarti.....
a. Arif                                      c. Diskusi                              e. Doktrinasi
b. Keras dan tegas                   d. Saran yang baik

B. Soal Essay PAI Kelas 10 Semester 2

51. Tulislah ayat (QS. Asy Syura:38) selanjutnya terangkan isi kandungnya
52. Sebutkan tiga nama malaikat dan pekerjaannya
1...................................
2...................................
3....................................
53. Sebutkan tiga jenis langkah lakukan beribadah haji !

54. Jelaskan bahaya hasud untuk yang melakukan !


55. Sebutkan usaha-usaha yang dikerjakan Rasulallah dalam membina warga Islam
a.........................................
b.........................................
c.........................................
d.........................................

Diatas merupakan contoh soal kelas 10 semester 2 untuk SMA/SMK sederajat menggunakan kurikulum 2013 terbaru. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan.

Post a Comment for "Contoh Soal PAI Kelas 10 Semester 2 Untuk SMA/SMK Kurikulum 2013 Revisi Terbaru"